Diabenot от диабета
Диабетнорм от диабета
Октолипен от диабета
Лекарство Гликлазид
Диабетон от диабета
Глюкофаж от сахарного диабета
Фобринол от диабета
Метформин от диабета
Препарат Янувия
Верваг Фарма для больных диабетом